Dọn vào nhà mới: trước tiên bạn phải biết những điều này

要求報價

此為無效的號碼。請確認你的國碼、已去除前缀的 0 ,還有電話號碼是否都正確。
點擊 '送出' 的話,代表我已詳閱 隱私政策 並同意當我請求支援時,homify可以使用我之前提供的資料.
小提點:只要發電郵給 privacy@homify.com,你就能隨時撤回我們的使用權限。

Dọn vào nhà mới: trước tiên bạn phải biết những điều này

Linh Pham – homify Linh Pham – homify
根據 Graziela Alessio Arquitetura 鄉村風
Loading admin actions …

Dọn vào một ngôi nhà mới là một trong những điều hào hứng nhất trong đời, đôi khi bạn sẽ quên mất nhiều điểm thiết yếu. Vì vậy, đây là một hướng dẫn nhỏ cho những người chuẩn bị dọn vào một ngôi nhà mới.

Kiểm tra kích thước các chiều

Và kích thước các cửa

Nhà đã được hoàn thiện trước khi dọn vào ở chưa

Sàn đã được hoàn thiện chưa

Phải có thợ điện kiểm tra mạng điện trong nhà

Lưu trữ cẩn thận mọi giấy tờ vào một tập hồ sơ

根據 homify
現代房屋設計點子、靈感 & 圖片 根據 Casas inHAUS 現代風

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎?
馬上找專業人士!

挖掘更多居家設計的靈感!