Beluga restaurant& bar 原形空間設計 餐廳 | homify
< >
Beluga Restaurant& Bar 原形空間設計 餐廳
< >
Beluga Restaurant& Bar 原形空間設計 餐廳
< >
Beluga Restaurant& Bar 原形空間設計 餐廳

挑高七米的鋼構酒窖週邊,放置混搭沙發,可隨心品味選擇不同的酒類和空間。

類似的圖片
留言