Kali ponte board 2200: 斯堪的納維亞 by hefeng furniture, 北歐風 | homify
< >
Kali Ponte Board 2200: 斯堪的納維亞  by Hefeng furniture, 北歐風
< >
Kali Ponte Board 2200: 斯堪的納維亞  by Hefeng furniture, 北歐風
< >
Kali Ponte Board 2200: 斯堪的納維亞  by Hefeng furniture, 北歐風

品牌在這個半開放的閱讀間裡,配置了一張尺寸為單人加大搭配沙發的床組及一張多功能床組(內含衣櫃置物櫃書桌及一張單人床),讓這空間平日是個舒適的休閒閱讀室或遊戲室,如有賓客拜訪,立即又能兼具客房的功能,在現今以小空間為主流的時代,無非是您最佳的選擇!!

長: 1 m
寬: 2'.'16 m
高: 2'.'2 m
類似的圖片
留言