Công ty CP Kiến Trúc Xây Dựng Kiến Xinh: 建築師 in Hồ Chí Minh | homify
更換資料照片
更換封面
Công ty CP Kiến Trúc Xây Dựng Kiến Xinh
Công ty CP Kiến Trúc Xây Dựng Kiến Xinh

Công ty CP Kiến Trúc Xây Dự…

edit edit in admin 要求評論 新的專案
更換封面
Công ty CP Kiến Trúc Xây Dựng Kiến Xinh
Công ty CP Kiến Trúc Xây Dự...
此為無效的號碼。請確認你的國碼、已去除前缀的 0 ,還有電話號碼是否都正確。
點擊 '送出' 的話,代表我已詳閱 隱私政策 並同意當我請求支援時,homify可以使用我之前提供的資料.
小提點:只要發電郵給 privacy@homify.com,你就能隨時撤回我們的使用權限。
傳送成功!
我們的專業人士將盡快回覆你!
地址
283/38 Cách mạng tháng 8, phường 12, quận 10
+84 0282905456 Hồ Chí Minh
越南
+84-903766402 www.kienxinh.com
Prof pin.png%7c10.7765397,106