Takara Industry: 家電用品 in Ho Chi Minh | homify
Takara Industry
edit edit in admin 要求評論 新的專案
Takara Industry
Takara Industry
此為無效的號碼。請確認你的國碼、已去除前缀的 0 ,還有電話號碼是否都正確。
點擊 '送出' 的話,代表我已詳閱 隱私政策 並同意當我請求支援時,homify可以使用我之前提供的資料.
小提點:只要發電郵給 privacy@homify.com,你就能隨時撤回我們的使用權限。
傳送成功!
我們的專業人士將盡快回覆你!
地址
Lầu 4,12 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1
700000 Ho Chi Minh
越南
+84-902421942 www.takaranet.co.jp/eng
Prof pin.png%7c10.784795,106