ต่อเติมครัวหลังบ้าน by สายรุ้งรีโนเวท | homify
更換資料照片
更換封面
สายรุ้งรีโนเวท
สายรุ้งรีโนเวท

สายรุ้งรีโนเวท

สายรุ้งรีโนเวท
สายรุ้งรีโนเวท
此為無效的號碼。請確認你的國碼、已去除前缀的 0 ,還有電話號碼是否都正確。
點擊 '送出' 的話,代表我已詳閱 隱私政策 並同意當我請求支援時,homify可以使用我之前提供的資料.
小提點:只要發電郵給 privacy@homify.com,你就能隨時撤回我們的使用權限。
傳送成功!
我們的專業人士將盡快回覆你!

ต่อเติมครัวหลังบ้าน

尺寸總計
2'.'5 × 2'.'8 × 2 m / 5 m² (長, 高, 寬 / 區域)
費用總計
NT$133,095

Admin-Area