JMD Corporate Office by Studio - Architect Rajesh Patel Consultants P. Ltd | homify
更換資料照片
更換封面
Studio – Architect Rajesh Patel Consultants P. Ltd
Studio – Architect Rajesh Patel Consultants P. Ltd

Studio – Architect Rajesh P…

Studio – Architect Rajesh Patel Consultants P. Ltd
Studio - Architect Rajesh P...
此為無效的號碼。請確認你的國碼、已去除前缀的 0 ,還有電話號碼是否都正確。
點擊 '送出' 的話,代表我已詳閱 隱私政策 並同意當我請求支援時,homify可以使用我之前提供的資料.
小提點:只要發電郵給 privacy@homify.com,你就能隨時撤回我們的使用權限。
傳送成功!
我們的專業人士將盡快回覆你!

JMD Corporate Office

Corporate Office designed at Raipur

 • JMD Corporate Office 根據 Studio - Architect Rajesh Patel Consultants P. Ltd 現代風

  JMD Corporate Office

 • JMD Corporate Office 根據 Studio - Architect Rajesh Patel Consultants P. Ltd 現代風

  JMD Corporate Office

 • Staircase 根據 Studio - Architect Rajesh Patel Consultants P. Ltd 現代風

  Staircase

  收藏這張照片的編輯創意點子簿
  創意點子簿: 3
  ["RU"] [Published] 15 современных примеров металлических лестниц
  ["VN"] [Published] 15 mẫu cầu thang sắt đẹp hiện đại và an toàn
  ["ID"] [Published] 15 Ide Tangga Besi Modern, Indah dan Aman
 • Staircase/ Atrium 根據 Studio - Architect Rajesh Patel Consultants P. Ltd 現代風

  Staircase/ Atrium

 • Corridor and Staircase 根據 Studio - Architect Rajesh Patel Consultants P. Ltd 現代風

  Corridor and Staircase

 • Office Space 根據 Studio - Architect Rajesh Patel Consultants P. Ltd 現代風

  Office Space

 • Office Space 根據 Studio - Architect Rajesh Patel Consultants P. Ltd 現代風

  Office Space

 • Meeting Room 根據 Studio - Architect Rajesh Patel Consultants P. Ltd 現代風

  Meeting Room

 • Meeting Room 根據 Studio - Architect Rajesh Patel Consultants P. Ltd 現代風

  Meeting Room

 • Meeting Room 根據 Studio - Architect Rajesh Patel Consultants P. Ltd 現代風

  Meeting Room

Admin-Area