Dự án Trung Tâm Thương Mại | homify
AnS – Architecture Style

Dự án Trung Tâm Thương Mại

尺寸總計
50 × 2 × 58 m / 3200 m² (長, 高, 寬 / 區域)
  • AnS - Architecture Style 購物中心

  • AnS - Architecture Style 商業空間

  • AnS - Architecture Style 商業空間

  • AnS - Architecture Style 購物中心

  • AnS - Architecture Style 商業空間

  • AnS - Architecture Style 商業空間

Admin-Area