Thiet ke thi cong ho boi | homify
GiaThinhPool & SPA
GiaThinhPool & SPA
GiaThinhPool & SPA
此為無效的號碼。請確認你的國碼、已去除前缀的 0 ,還有電話號碼是否都正確。
點擊 '送出' 的話,代表我已詳閱 隱私政策 並同意當我請求支援時,homify可以使用我之前提供的資料.
小提點:只要發電郵給 privacy@homify.com,你就能隨時撤回我們的使用權限。
傳送成功!
我們的專業人士將盡快回覆你!

Thiet ke thi cong ho boi

尺寸總計
100 × 50 × 1'.'5 m / 150 m² (長, 高, 寬 / 區域)
費用總計
NT$6,908.4
  • Thiết kế thi công hồ bơi kinh doanh GiaThinhPool & SPA
  • Thiết kế thi công hồ bơi trẻ em GiaThinhPool & SPA
  • Thiết kế thi công hồ bơi nghỉ dưỡng GiaThinhPool & SPA

Admin-Area